Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.jestespowerful.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 124287870
Fax: +48 124229785
E-mail: kancelaria@wup-krakow.pl.
Adres korespondencyjny: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
https://www.jestespowerful.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.11.27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono: 2019.11.27

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karolina Pyka

Email: kpyka@wup-krakow.pl.

Telefon: +48 12 619 84 50.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy placu na Stawach 1, 30-107 Kraków
Do budynku prowadzi wejście od strony Placu na Stawach.
Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach.
W budynku znajdują się 2 windy.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej oraz z usług tłumacza migowego on-line.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia na stronie internetowej www.jestespowerful

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.